Câu Hỏi Ôn Tập Lớp Quản Lý Trường Phổ Thông

CÂU HỎI ÔN TẬP

LỚP :QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Cập nhật mới nhất cho khóa thi: Quản Lý trường Phổ Thông (Khóa thi dự kiến ngày 30/05/2021)

Lịch Thi có thể thay đổi, trung tâm sẽ thông báo sau)

MÔN: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VIỆT NAM

Câu 1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

Câu 2. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước đề ra.Tại sao nói: “Đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá”? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên?

Câu 3. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước đề ra.Tại sao nói: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” là giải pháp then chốt? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên?

Câu 4. Những yếu kém của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

———————————————————————————————————

MÔN: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Câu 1/ Khái niệm về lãnh đạo là gì? Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý?

Câu 2/ Hãy trình bày và phân tích 3 phong cách lãnh đạo của K.Lewin? Cho ví dụ minh hoạ của mỗi phong cách lãnh đạo?

Câu 3/ Trong một cuộc họp bàn về chuyến du lịch cuối năm cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường. Có nhiều ý kiến đề xuất đi các địa điểm khác nhau, một số người muốn đi biển Nha Trang, một số khác muốn đi Đà Lạt, có nhóm thì muốn đi Phú Quốc và có nhóm đề nghị đi Phan Thiết… Mọi người bàn luận và không thống nhất đươc nên đi điểm nào. Nếu bạn là người Chủ trường, bạn sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên?

Câu 4/ Với vai trò là Quản Lý nhà trường anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?

——————————————————————

MÔN : QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Câu 1/ Nêu nhiệm vụ và quyền của nhà giáo ?

Câu 2/ Phân tích các phương pháp đánh giá trong GD trường Phổ Thông?

Câu 3/ Phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo?

Câu 4/ Nêu nhiệm vụ và quyền của người học (theo luật Giáo dục 2019)?

——————————————————————————

MÔN: QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Câu 1/ Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường? Cho ví dụ cụ thể?

Câu 2 / Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

Câu 3/ Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?

——————————————————————

 

MÔN  : KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Câu 1/ Anh/chị hãy phân tích một kĩ năng mà anh/chị thấy cần thiết nhất đối với bản thân và vị trí công tác hiện tại của mình?

Câu 2/ Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?

Câu 3/ Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa?

Câu 4/ Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý?

Câu 5/ Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán. Cho ví dụ minh họa?

———————————————————————————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here