Câu Hỏi Ôn Thi Lớp Quản Lý+ Hiệu Trưởng Mầm Non

Cập nhật mới nhất cho khóa thi: Quản Lý và Hiệu Trưởng Mầm Non (Khóa thi dự kiến ngày 30/05/2021)

( Lịch Thi có thể thay đổi, trung tâm sẽ thông báo sau)

CÂU HỎI ÔN THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON

VÀ HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

MÔN: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VIỆT NAM

(Lớp Quản Lý )

Câu 1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

Câu 2. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước đề ra.Tại sao nói: “Đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá”? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên?

Câu 3. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước đề ra.Tại sao nói: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” là giải pháp then chốt? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên?

Câu 4. Những yếu kém của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

MÔN: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ (Lớp Quản Lý)

Câu 1/ Khái niệm về lãnh đạo là gì? Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý?

Câu 2/ Hãy trình bày và phân tích 3 phong cách lãnh đạo của K.Lewin? Cho ví dụ minh hoạ của mỗi phong cách lãnh đạo?

Câu 3/ Trong một cuộc họp bàn về chuyến du lịch cuối năm cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường mầm non ABC. Có nhiều ý kiến đề xuất đi các địa điểm khác nhau, một số người muốn đi biển Nha Trang, một số khác muốn đi Đà Lạt, có nhóm thì muốn đi Phú Quốc và có nhóm đề nghị đi Phan Thiết… Mọi người bàn luận và không thống nhất đươc nên đi điểm nào. Nếu bạn là người Chủ trường, bạn sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên?

Câu 4/ Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?

————————————————————————————

MÔN : QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 ( Lớp Quản Lý)

Câu 1/ Nêu nhiệm vụ và quyền của nhà giáo ?

Câu 2/ Phân tích các phương pháp đánh giá trong GDMN?

Câu 3/ Phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo?

Câu 4/ Nêu nhiệm vụ và quyền của người học ?

——————————————————————

MÔN: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRƯỜNG MN (Lớp Quản Lý+ Hiệu Trưởng)

Câu 1/ Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN? Cho ví dụ cụ thể?

Câu 2 / Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

Câu 3/ Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?

——————————————————————

 

MÔN  : KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON (Lớp Quản Lý+ Hiệu Trưởng)

Câu 1/ Anh/chị hãy phân tích một kĩ năng mà anh/chị thấy cần thiết nhất đối với bản thân và vị trí công tác hiện tại của mình?

Câu 2/ Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?

Câu 3/ Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa?

Câu 4/ Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý?

Câu 5/ Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán. Cho ví dụ minh họa?

—————————————————————————————

 

MÔN: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

( Lớp Hiệu Trưởng)

Câu 1/ Phân tích các thuộc tính tâm lý trong tâm thế quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học?

Người hiệu trưởng phải làm gì để chuẩn bị tốt tâm thế quản lý?

Câu 2/ Phân tích các kỹ năng quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học?

Người hiệu trưởng phải làm gì để đáp ứng yêu cầu về kỹ năng quản lý?

Câu 3/ Phân tích những yêu cầu tâm lý – giáo dục của việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học?

Người hiệu trưởng phải làm gì để thực hiện tốt các yêu cầu khi ra quyết định quản lý?

 

—————————————————————————————

 

MÔN:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QL GDMN 

(Lớp Hiệu Trưởng)

Câu 1: Trong thực tiễn công tác QLGD, quản lý  trường mầm non tại sao để trở thành người QL thành công cần phải có Tài, Tầm, Tâm?

Câu 2: Hiệu trưởng được phụ huynh phản ánh con họ bị giáo viên đánh và để lại dấu vết trên người. Phụ huynh muốn Hiệu trưởng kỷ luật người giáo viên kia. Nếu là Hiệu trưởng bạn sẽ vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục nào để xử lý tình huống trên. Nêu cách xử lý của Hiệu trưởng?

Câu 3: Bạn hãy thiết lập sơ đồ hệ quản lý trong một trường hoặc một nhóm lớp mà bạn đang học tập hoặc đang làm việc?

Câu 4: Nêu các chức năng trong QL GDMN? Trong công tác QL trường MN đ/c đã vận dụng triệt để các chức trên như thế nào?

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here