Bồi Dưỡng Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên,Chuyên Viên Chính

 BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ  NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN- CHUYÊN VIÊN CHÍNH

LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

    Căn  cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm GD VTE thông báo Tuyển sinh Khóa học:

– Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên:

– Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

– Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

  • Thời gian học: 1,5 tháng
  • Hình thức học: Online
  • Học Phí: 3,500,000đ
  • Hình thức đăng Ký:

Cách 1: Điền Thông tin vào mục đăng ký:“Họ và Tên”, “ Khóa học”, “Số điện thoại”, “ Email” –> Gửi Đăng ký

Cách 2: Liên hệ SĐT: 0899 477 466 / 0705 28 18 38 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Cách 3: LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: TRUNG TÂM GD CÔNG NGHỆ VIỆT

☎️LH TƯ VẤN: 0899 477 466 Ms.Vi

🏬 Địa chỉ: 122/12E, Tạ Uyên, p4,q11 Tp.HCM

🏬10B Lưu Chí Hiếu, p.Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM

🏬 80GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, TP.HCM

🏬 105 Lê Sát, P Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

 

Yêu cầu hồ sơ của ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng:
1. đơn đăng ký theo mẫu
2. Bằng tốt nghiệp ( công chứng)
3. CMTND Photo ( công chứng)
4. 2 ảnh 3×4

 

Trường Đào tạo và cấp chứng chỉ: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I.ĐỐI TƯỢNG:

* Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên:

– Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh n ghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

– Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điểu kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công laaoj, cớ chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III

– Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

* Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính:

Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại các cơ quan, đơn vị.

*Lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

– Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và trường đương

– Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương

 

II.CHƯƠNG TRÌNH

1.Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên : thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội và tài liệu hướng dẫn số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

  1. Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính: thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội và tài liệu hướng dẫn số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
  2. Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng ban hành theo quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội

III.CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM GD CÔNG NGHỆ VIỆT
☎️LH TƯ VẤN: 0899 477 466 ms. Vi
📥 Gmail: tuongvi.vte@gmail.com
🏬 Địa chỉ: 122/12E, Tạ Uyên, p4,q11 Tp.HCM
🏬10B Lưu Chí Hiếu, p.Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
🏬 80GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, TP.HCM
🏬 105 Lê Sát, P Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here